e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 8/2019

czytaj

Mówią Wieki

8/2019 (02.08.2019)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Nr8/19


Tematem przewodnim numeru jest zbliżająca się rocznica wybuchu II wojny światowej. Michał Szukała w artykule Ostatni dzień epoki stara się ukazać nastroje jakie panowały w Polsce tuż przed agresją niemiecką. Redakcja „Mówią wieki” rozpoczyna plebiscyt BOHATER WRZEŚNIA ‘39 : pragniemy godnie upamiętnić tę rocznicę, uczcić ludzi, którzy sprawili, że mimo porażki Polacy mogą z duma wspominać walkę naszych przodków w obronie ojczyzny. Na stronach tego numeru znajdziemy biogramy 10 postaci, które według członków redakcji mogą zasłużyć na to miano.

Ponadto: Jak Oktawian stał się Augustem– gdzie Szymon Cydzik zastanawia się dlaczego właśnie ten młodzieniec został sukcesorem Juliusza Cezara. W artykule Mieszko I autor przypomina mniej znane dokonania pierwszego władcy Polski. Pokrewną tematykę porusza kolejny tekst: Słowianie w Skandynawii.

Poznamy też nie tuzinkową postać Tadeusza Czackiego. Jan Błachnio przypomina początki Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (w 110-lecie jego powstania).

Prof. Piotr M. Majewski przedstawia specyfikę stosunków węgiersko-niemieckich w ostatnich latach międzywojnia. Piotr Korczyński w tekście Outsiderzy w zielonych beretach konfrontuje fabuły hollywoodzkich filmów z realiami wojny w Wietnamie. Przypomina postać Roya Benavideza, którego uznać można za pierwowzór filmowego Rambo.

Okres urlopowy w pełni, toteż namawiamy do podróży historycznych : prof. Jan K. Ostrowski opisuje zabytki kresowej Trembowli, Artur Bojarski zaprasza do Sarajewa, zaś Rafał Kaczmarek do Miasta 12 apostołów, czyli Chełmska Śląskiego.

Prof. Michał Kopczyński w tekście Podatki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pisze: Stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rzeczy nieuniknione, czyli śmieć i podatki, jest banałem. Można co najwyżej dodać, że o ile śmierć przydarza się tylko raz, o tyle podatki uiszczać trzeba co roku. Jednak to, co dziś jest oczywistością, nie było wcale takie we wczesnej epoce nowożytnej. Znajdziemy tu przegląd wszystkich podatków ściąganych w czasach I RP. W drugim z artykułów Podskarbiowie dawnej Rzeczypospolitej autor w przystępny, czasem anegdotyczny sposób przedstawia specyfikę tego urzędu i ludzi, którzy tę funkcję sprawowali. To wszystko w ramach dodatku Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich powstającego wespół z Narodowym Bankiem Polskim.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis