e-Kiosk.pl - polityka prywatności

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator/Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez E-Kiosk S.A. (EK), Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez E-Kiosk S.A./ Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania oferty do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług E-Kiosk S.A. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowania oferty E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - "RODO").

W odniesieniu do świadczenia usług przez E-Kiosk S.A. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania oferty w ramach serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/ Google Analitics/ Deep.BI) i udoskonalenia usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania oferty w ramach serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach usług w ramach serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności, a także udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług E-Kiosk S.A./ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

  W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw E-Kiosk S.A. udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

  Adres: E-Kiosk S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 • poczta elektroniczna

  Adres email: dane_osobowe@ekiosk.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

Pliki cookies i inne technologie

E-Kiosk S.A. informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Termin "inne technologie" odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, E-Kiosk S.A. może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. E-Kiosk S.A. nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Rodzaje cookies

Uwierzytelnianie

Niezbędne pliki cookies - informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników.

Poza standardowym uwierzytelnianiem w serwisach używane są dodatkowe mechanizmy logowania Facebook Inc (https://www.facebook.com/privacy/explanation). oraz Google Inc. (https://policies.google.com/privacy).

Bezpieczeństwo

Informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.

Preferencje

Funkcjonalne pliki cookies - informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika, np. w zakresie pamiętania sesji przeglądarki, wyglądu strony, rekomendacji produktowych bądź treści.

Zaufani Partnerzy

E-Kiosk S.A. umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies - tzw. cookies podmiotów zewnętrznych - informacje przekazywane do Zaufanych Partnerów (dostawców usług, w szczególności narzędzi automatyzujących marketing, reklamy, badania sieci Internet, itp.).

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując serwis lub produkt oferowany w serwisie loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Profilowanie (w tym analityka)

Informacje o sposobie korzystania z serwisów, które pozwalają dostosowywać ofertę do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników.

Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań użytkowników

Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań użytkowników pochodzą od następujących Zaufanych Partnerów.

E-Kiosk S.A. informuje, że jest stroną umowy z:

 1. GOOGLE Inc.
 2. Gemius S.A.
 3. BENHAUER Sp. z o.o.
 4. DEEP BI Poland Sp. z o.o.
 5. SpicyMobile Sp. z o.o. Sp. k.
 6. HotJar Inc.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Zaufanych Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz oferty.

Polityki prywatności ww. Zaufanych Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci
http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/
http://www.deep.bi/privacy
https://www.spicymobile.pl/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Jak można zarządzać plikami cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Usunięcie konta

E-Kiosk, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą. Usunięcie danych osobowych Użytkownika jest tożsame z usunięciem jego Konta oraz adresu e-mail, na który e-Kiosk dotychczas przesyłał materiały marketingowe e-Kiosk. E-Kiosk może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec e-Kiosk z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

ZOBACZ:

Pomoc

telefon:

+48 22 263 02 02

pn.-pt. w godz. 9:00-17:00