e-Kiosk.pl - Bezpieczeństwo i obronność 1/2016

czytaj

Bezpieczeństwo i obronność

1/2016 (04.03.2016)

Liczba stron: 100

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
10.00 zł 10.00 zł

Opis

Pierwsze pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego, gospodarczego, finansowego, teleinformatycznego, społecznego i osobistego. Na jego łamach są zamieszczane wywiady z decydentami politycznymi oraz liderami sektorów państwowych i cywilnych związanych z opisywanymi zagadnieniami. Jest to pogłębiona analiza ważnych spraw, które w mediach głównego nurtu są często poruszane, ale jedynie w skrótowej formie. Jego zadaniem jest kształtowanie poglądów, tworzenie świadomości w sferze potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń życia codziennego i możliwości im zapobiegania