e-Kiosk.pl - Wspólnota Mieszkaniowa 10/2022

czytaj

Wspólnota Mieszkaniowa

10/2022 (10.10.2022)

Liczba stron: 64

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
39.00 zł
540,00 zł

Opis

Przepisy dyrektywy 2018/2002 dotyczące opomiarowania zużycia ciepła i ciepłej wody licznikami ze zdalnym odczytem mają kreować wśród konsumentów zachowania energooszczędne - warto się im przyjrzeć; czy każde pełnomocnictwo rodzajowe będzie upoważniać pełnomocnika do głosowania w imieniu mocodawcy na uchwałę wspólnoty; na gruncie obowiązującego prawa nie istnieją żadne skuteczne środki działania, dzięki którym stali mieszkańcy mogliby zwalczać patologie, na jakie narażeni są ze strony turystów – najemców.

Wspólnota Mieszkaniowa to nowoczesny miesięcznik prezentujący prawne, finansowe i techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Adresowany jest do licencjonowanych zarządców i pracowników firm zarządzających, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów, pracowników wydziałów gospodarki komunalnej w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładów gospodarowania nieruchomościami, miejskich i gminnych zakładów komunalnych oraz studentów. Na jego łamach wyjaśniamy spory prawne i wątpliwości wynikające z interpretacji ustaw, podpowiadamy sprawdzone rozwiązania problemów prawnych, finansowych i technicznych oraz odpowiadamy na pytania Czytelników. Publikujemy aktualne orzecznictwo.
Wspólnota Mieszkaniowa:
  • pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów zarządców nieruchomości mieszkaniowych,
  • doradza, jak działać zgodnie z prawem, jak oszczędnie gospodarować środkami wspólnoty, jak poprawiać stan techniczny budynku,
  • informuje o ważnych wydarzeniach branżowych,
  • szkoli na corocznych konferencjach, których uczestnicy pogłębiają wiedzę, zasięgają porad fachowców, podnoszą kwalifikacje.

czytaj więcej zwiń opis