e-Kiosk.pl - Poligon 4/2016

czytaj

Poligon

4/2016 (23.11.2016)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
12.50 zł

Opis

Browning M1917 – najdoskonalszy cekaem w historii; niemieckie armaty ppanc. o stożkowym przewodzie lufy; Grupa Armii „Północ” w trakcie sowieckiej ofensywy „Bagration”; 3. Dywizja Piechoty na Wale Pomorskim; „Białe niedźwiedzie” w Berlinie; „Latająca świnia” z Ulsteru; radzieckie działa holowane 1945–1990Cz. 2: Armaty przeciwpancerne.

Czasopismo historyczne poświęcone dziejom wojsk lądowych - koncentruje się na historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Dolną granicę stanowią wojny napoleońskie, a górną zimna wojna.