e-Kiosk.pl - Poligon 2/2017

czytaj

Poligon

2/2017 (23.05.2017)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
12.50 zł

Opis

Radziecki czołg pływający PT-76; w 1 Pułku Czołgów na froncie wojny polsko-bolszewickiej; pojazdy Pustynnej Grupy Dalekiego Zasięgu; Bodo Spranz – as dział szturmowych; „Pantery” w sowieckiej służbie; wielki spóźniony – M26 General Pershing (cz. 2); karabin M1 – ta broń jest wspaniała; ręczne granaty dymne RDG-1 i RDG-2 w ludowym Wojsku Polskim 1943–1960 (cz. 2).

Czasopismo historyczne poświęcone dziejom wojsk lądowych - koncentruje się na historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Dolną granicę stanowią wojny napoleońskie, a górną zimna wojna.