e-Kiosk.pl - Gazeta Sołecka 8/2022

czytaj

Gazeta Sołecka

8/2022 (16.08.2022)

Liczba stron: 52

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
5.00 zł
108,00 zł

Opis

„Gazeta Sołecka” – miesięcznik ogólnopolski, wydawany od 1993 roku. Jedyne czasopismo w Polsce towarzyszące działaniom wspólnot wiejskich, sołtysów oraz liderów wsi. Jest obserwatorem aktywności stowarzyszeń sołtysów oraz innych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz środowisk wiejskich. Pokazuje ich uczestnictwo w rozwoju gmin, powiatów i regionów. Upowszechnia przykłady dobrych praktyk służących pobudzaniu aktywności mieszkańców, unowocześnianiu oraz odnowie wsi.
Wydawcą „Gazety Sołeckiej” jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.